BİNA İÇİ SES YALITIM PLANLAMASI 

Yer seçiminde dikkat edilecek özellikleri belirledikten sonra sıra binanın gürültü kontrolü sağlayacak şekilde planlamasına geçilir. Bu amaçla, planlama aşamasında gürültü kaynakları ve çeşitleri çok dikkatli belirlenmelidir. 

Tasarımcı, ses sorununu dış ve iç planda da çözmek durumundadır. Projenin, ses sorununu çözmek için binanın cephesini ve diğer tasarımlarının da bu sorunun göz önünde bulundurarak tamamlanması gerekir. Sesin kontrolü, cephenin seçimi, ses faktörünün önemliliği ve binanın amacına göre değişir. 

Büyük ölçekli projelerde detaylı bir çalışmaya başlamadan önce binaların kullanım amacı ve projenin amacı mutlaka anlaşılmalıdır. Bu tür çalışmalarda, kullanıcı kendi isteklerine uygun bir proje oluşturacak bir tasarımcıyı görevlendirir. Mimar genellikle genel denetleyici sorumluluklarını üzerine alır ve değişik mühendislik bilimleri arasında koordinatör görevini yapar. 

Tasarım çalışmalarında yerleşimin yeri, binaların tip ve büyüklükleri, binaların kullanım amaçları, genel yapım istekleri, projenin süreceği zaman ve kullanıcıların özel istekleri gibi bilgiler bulunmalıdır. Hatta mümkün ise tasarım çalışmaları ilgili performans hedeflerini de içermelidir.

Uygun hedeflerin belirlenmesi ve bunların kabul edilebilir olması mimarın görevidir ve konutların dış çevreden gelen gürültü kaynaklarından nasıl korunacağını veya korunması gerektiğini önerir. Bu konuda yerleşim yeri ve binaların yönelişi çok önemlidir. Kapasite ne olursa olsun gürültü kriteri ve ses yalıtımı için doğru tasarım hedeflerinin sağlanmasında akustikçilerle sürekli eşgüdüm halinde olması gerekir.

Tasarım gereksinim ve önerileri farklı mühendislik disiplinlerinin bir tek proje tasarımı üzerinde beraber uygulamasıyla oluşturulmaktadır. Tasarımın ilk aşamalarında, her bir mühendislik disiplinlerinden (yapısal, mekanik, servisler, ısı, akustik vb.) kendi dalları ile ilgili gereksinimlere ve düşüncelere ait bilgiler alınmalıdır. Ne kadar küçük olursa olsun tüm tasarım kararları, tasarımı gerçekleştiren ekibin tüm üyeleri ile tartışılmalı ve tasarımın her bir aşamasında seri toplantılarla gözden geçirilmelidir.

Planlamada mekanlar akustik açıdan üçe ayrılabilir. Bunlar; 

Gürültüye karşı hassas olan mekanlar, 
Gürültüye karşı daha toleranslı olan mekanlar ve 
Gürültü yaratan mekanlardır.

Bu mekan türlerini kullanarak; 

Gürültüye hassas mekanları gürültüyle direkt haline getirmemek ve gürültülü mekanlardan uzak tutmak, 

Gürültüye hassas mekanları yapı içi veya yapı dışı gürültüden rahatsız olmayacak şekilde gruplandırmak, 

Gürültülü mekanları diğer gürültüye hassas mekanları etmeyecek şekilde gruplandırmak ve Gürültülü ve gürültüye hassas mekanları tampon bölgelerle ayırmak gereklidir. 

En rahatsız edici gürültü problemleri genellikle mekanların uyumsuz biçimde yerleştirilmeleri sonucu oluşur. Örneğin; konutlarda yaşama odasının üzerine banyo gelmesi gibi. Daireler için en kolay yaklaşım, her kattaki yerleşimin standart olmasıdır. Yani, yatak odasının üzerine yatak odası, banyonun üzerine de banyonun getirilmesi karşılaşılabilecek problemleri önleyecektir. 

Binalarda, tüm kullanıcıların ve belki de herkesin yararlanacağı odak alanlar ve hacimler bulunur. Merdivenler, giriş lobileri, merdiven sahanlıkları ve koridorlar odak alanlardır. Bu alanlarda çok fazla yaya trafiği olduğundan ayak sesleri nedeniyle strüktür doğuşumlu gürültüye daha eğimli yerleridir.

Gölgeleme ve yerleşme tasarlanırken, belirli mekanların yerleşimi özel önem ister. Hiçbir şekilde oturma mekanlarının altına, odak mekanlar ve sirkülasyon alanları gelmemelidir. Sadece toleransı olan, özel giriş lobileri, mutfaklar veya banyolar odak mekanların altına yerleştirilebilir. Ortak mekanda bulunan herhangi bir mekanik hacim, oturma mekanlarından olabildiğince uzağa yerleştirilmelidir. Genel yerleşimde de mekanik mekanlarda sessiz olması gereken odaların arasına gürültü toleranslı hacimler yerleştirilmelidir. Gürültü, özellikle makineler gürültülü çalışıyorsa ve bina içi strüktürü yeterli yalıtımı sağlayamazsa büyük problem olur. Bu durumda, asansör boşluğu ve motor odasının ağır malzemelerden yapılması ve diğer strüktürle arasında boşluk bırakılması ile sorun giderilmeye çalışılır. 

Yapı içinde gürültü açısından en az toleranslı mekanlarda (örneğin; yatak odası) gürültü düzeyini azaltmak olasıdır. Bu ise en yüksek gürültü düzeyinin kabul edilebileceği diğer mekanları engel olarak almakla olanaklıdır. Uçağın tepe üstü gürültüsünün sorun olduğu yerlerde yatak odaları diğer mekanların altına yerleştirilebilir. Uçağın zemindeki çalışmasının sorun olacağı durumlarda ise, gürültüye daha duyarlı olan mekanlar yapının arka yüzeyine yerleştirilmesini gerektirecektir.

 

 Etiketler : Ses Yalıtımı Planlaması


Benzer Konular Kategoriler Hatalı Mantolama Sökümü Nasıl Yapılır Isı Yalıtımında Yanlışlar ve Doğrular Bina Dış Cephe Kaplamaları Bina Isı Kayıpları ve Isı Yalıtımı Söve Uygulamaları İş Süreçlerimiz Dış Cephe Mantolama American Siding Bina Ses Yalıtımı BTB Üzerine Mantolama Yapılırmı Mantolama Üzerine Klima Montajı Nasıl Yapılır Mantolama Teknik Detaylar Mantolama Teklifi Örneği Çatı Yalıtımı Dış Cephe Giydirme Sistemleri Binalarda Isı Yalıtımı Temel Su Yalıtımı Yangın Yalıtımı ve Yangın Yalıtım Malzemeleri Mantolamamı Nasıl Koruyabilirim Taşyünü
Site Haritası Hakkımızda Hizmetlerimiz Mantolama Isı Yalıtımı İş Süreçlerimiz Referanslar Bize Ulaşın Basında GNYAPI Sitemap Site Haritası
İnsan Kaynakları İK Politikamız Açık Pozisyonlar Başvuru Formu
Ustalara Özel Eğitim Talebi Başvuru Formu
Bize Ulaşın A Bağlarbaşı Mah. Kumru Sok. Evran İş Merkezi No: 18/4
Maltepe E5 Üstü / İstanbul

T 0216 475 1241 F 0216 475 1242
E info@gnyapi.com.tr

Danışma Merkezi
444 4697/ 444 GNYP

© Copyright 2013 GNYAPI Her Hakkı Saklıdır.

Keşif Formu
ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU
Ayrıcalıklar
GNYAPI AYRICALIKLARI
Estetik Tasarım
ESTETİK TASARIM
GNYAPI Kurumsal
GNYAPI KURUMSAL