MANTOLAMA

Mantolama kelimesi yerine mantoloma, mantolma, mantalama, montoloma vb. kelimelerinin kullanılması sık rastlanan bir durumdur. Kelimenin doğru yazılışı mantolama dır. Bu yazı, hem bu yanlışlığı düzeltmek için hem de en çok tercih edilen ısı yalıtım sistemi olan mantolama yı anlatmak için yazılmıştır.

Mantolama kelimesinin çıkış noktası  manto  dur, manto kelimesi Fransızca'da manteau, Latincede mantellum  yani pelerin, dış giysi anlamındadır. Mantolama binayı  manto (dış giysi) içine alarak dış etkilerden korumak için yapılan bir dış cephe ısı yalıtım uygulaması olduğu için adı mantola-ma dır, cephe giydirme cephe kaplama gibi isimler de kullanılır. Kaplama işlemi ısı yalıtım malzemeleri ile yapılır. Isı yalıtım sistemleri sürekli gelişmekte ve yeni teknikler bulunmaktadır fakat mantolama sistemi hala en çok tercih edilen dış cephe yalıtım uygulamasıdır.

 

Mantolamanın en çok tercih edilen ısı yalıtım sistemi olmasının nedenleri

1 - Hem ısı hemde su yalıtımı sağlar.
2 - Isı köprülerinin (ısı kaçaklarının) oluşmasını engeller, bina yüzeyini dış etkilerden korur.
3 - Kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyarak konforlu bir yaşam sunar.
4 - Bina iç kısımlarında rutubeti önleyerek iç cephe boyasını korur.
5 - Isıtma ve soğutma için kullanılan enerji miktarını azaltır.
6 - Kullanım ömrü bina ömrüne eşittir, binaya yeni bir görünüm kazandırır.
7 - Çabuk uygulanır, çevrenin korunmasına katkı sağlar.
8 - Mantolama dış yüzeye uygulandığı için iç mekanda hacim daralmasına sebep olmaz.

MANTOLAMA MALZEMELERİ

Mantolama malzemelerinde katı elemanlar arasındaki hava hücrelerinin çokluğu,  yalıtkanlık değerini artırsa da diğer özelliklerini farklı yönlerde etkileyebilir. Örneğin, gözeneklerin çok artması ısı tutuculuk değerini artırmakta, ancak basınç dayanımını azaltmaktadır.

Bu nedenle, dış cephe mantolama malzemelerinden beklenen en önemli özellik, ısı iletkenlik degerinin küçük olmasının yanı sıra, yapıda kullanmak için gerekli ve aşağıdaki niteliklere de sahip olmasıdır. Bu özellikler, kullanım yerinin koşullarına bağlı olarak degisiklik gösterir. Ancak mantolama malzemelerinin seçiminde ve malzemede aranacak özelliklerin belirlenmesinde, kullanma yerindeki geçerli koşulların ana rolü oynadıgı söylenebilir. Doğru bir seçim yapabilmesinin en önemli şartı, kullanılacak mantolama malzemelerini her yönü ile tanımak ve bu malzemenin uygulama özelliklerini iyi bilmektir.

Mantolama malzemelerinden istenen özellikler şunlardır;

1 - Su ve nemden etkilenmezlik, 2 - Yanmazlık ve alev geçirmezlik, 3 - Basınç mukavemeti, 4 - Çekme mukavemeti, 5 - Buhar difüzyon direnci, 6 - Birim hacim ağırlıkları, 7 - Isı tutuculuk, 8 - Boyutsal kararlılık, 9 - İşlenebilirlik, 10-Kimyasal etkenlere dayanıklılık, 11-Sıva tutuculuk, 12-Kokusuzluk, 13-İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olmaması, 14-Uzun ömürlü olması, 15-Parazitleri barındırmama ve parazitlere karsı dayanıklılık, 16-Ekonomiklik.

Mantolamada Kullanılan Malzemeler

1 - Isı yalıtım Levhaları
2 - Yapıştırma Harçları
3 - Isı yalıtım sıvası
4 - Dekoratif Dış Cephe Kaplama
5-  Donatı Filesi
6 - Dübel

MANTOLAMA NASIL YAPILIR

1 - Yüzey hazırlığı 

Mantolamanın birinci aşaması; yüzeyde toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddeler varsa bunlar temizlenir ayrıca dökülme ve kabarma olan bölgeler güzelce firçalanarak temizlenir,çatlak ve kırık olan yerler onarılır.

2- Su Basman Profilinin yerleştirilmesi

Mantolamanın ikinci aşaması; Su basman profili kullanarak ısı yalıtım malzemesinin profil içine düzgün olarak oturtulması ve düzgün hat olusturulması sağlanır.Su basman profilleri mantolamada kullanılmak istenen levhaların enine (kalınlığına) göre belirlenir ve yerleştirilir.Yapıstırıcı sürülmesinden sonra, ısı yalıtım levhaları su basman profiline oturtularak,hafifçe kaydırılıp duvara yapıştırılır.

3 - Yalıtım levhalarının yapıştırılması

Mantolamanın üçüncü aşaması: yalıtım levhalarını yapıştırılacak yüzeylerinin kenarları boyunca bir çerçeve oluşturacak şekilde yapıstırma harci sürülür. Orta kısımlara da noktasal olarak yapıstırıcı sürülür.izolasyon levhalarının birleşim derzlerine yapıştırıcı bulastırarak ısı köprüleri ve düzensizlikler olusturulmamalıdır. Levhaların duvara bastırılıp sıkıştırılması esnasında yanlardan taşan harç bir sonraki levha yerleştirilmeden önce mutlaka temizlenmeli ve ısı köprüsüne neden olabilecek derz oluşturulmamalıdır.

4 - Yalıtım levhalarının dübellenmesi

Mantolamanın dördüncü aşaması; Dübelle islemine geçebilmek için levhaların yüzeyine uygulanan yapıstırma harcının tam kurumus olmasına dikkat edilmelidir.Bu nedenle dübelleme islemi, yapıstırma isleminden 24 saat sonra baslanmalıdır. Dübellemenin asıl amacı rüzgar ve türbülans etkilerini önlemektir.

5 - Köşe porfillerinin yerleştirilmesi

Mantolamanın beşinci aşaması; Köşelerde rüzgar ve su etkileri ile levhalar arkasında zamanla oluşabilecek ayrılma risklerini önlemek ve düzgün bir köşe oluşturmayı kolaylaştırmak köşe profilleri yerleştirilir. Dilatasyon, damlalık ve denizlik profilleri gerekli bölgelerde kullanılır.

6- Dış cephe Sıva Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesinin Yerleştirilmesi

Mantolamanın altıncı aşaması; Isı yalıtım levhalarının üzerine ilk kat sıva atılır. İlk kat sıvayı hemen takiben, donatı filesi ilk kat sıvanin üzerine hafifçe gömülerek yerleştirilir. Sıva kurumadan ikinci kat sıva yapılır.

7- Dış cephe boya

Mantolamanın yedinci aşaması; Boyama islemine geçildiginde direk dış cephe boyası uygulayabilir veya sıva üzerindeki hataları örtmek için mineral sıvı uygulanıp üzerine dış cephe boyası uygulayabiliriz. Desenli (grenli ) dış cephe boyaları ile de sıva hatalarını örtmekte kullanılabilir.

ISI YALITIMININ FAYDALARI

Enerjiden tasarruf sağlar
İnsanların yaşam kalitesinden ve konforundan ödün vermeden, enerji tasarrufu sağlamak için alınabilecek üç önlem vardir. Bunlar, yüksek verimli cihazların kullanılması, otomasyon sistemleri ve ısı yalıtımıdır. Bu üç önlem arasında ilk sırayı ise ısı yalıtımı alır. Etkin bir ısı yalıtımının/mantolama yapılmadığı binalarda, enerji tüketimi çok fazladir. Hesaplamalar, etkin bir ısı yalıtımı ile yapılarda ortalama % 50 enerji tasarrufu edilebileceğini ortaya koyuyor. Enerjinin verimli kullanılmaması, çevre kirliliğine neden olurken dogal yasamı da olumsuz etkiliyor.

Isı Yalıtımı Çevre Korur
Enerjinin etkin kullanımını sağlayacak ısı yalıtımı önlemleri, fosil yakıt tüketimini azaltarak, küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarının azalmasında önemli bir rol oynayacaktır,aynı zamanda ısı yalıtımı, yaz aylarında soğutma için kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren soğutucu gazlara duyulan ihtiyacı da azaltacaktir. Azalan enerji gereksinimi; elektrik ihtiyacını, dolayısıyla elektrik üretimini ve üretimde kullanılan fosil yakıt miktarını; böylelikle de gaz salınımını azaltmış olacaktir.

Isı Yalıtımı Konfor Sağlar
Kapalı ortamlardaki ısıl kosullar, o ortamda yasayan insanların konforunu ve sağlığını doğrudan ilgilendirir. Insanların çalışma verimlerini büyük ölçüde bulunduklari ortamın sıcaklığı belirler. Çalışma ortamının ısıl kosulları, insanların bedensel ve zihinsel üretim hızını doğrudan etkiler. Çok soğuk ya da çok sıcak ortamların çalışma verimini düşürdüğü belirlenmiştir. Yine çok soğuk ortamlarin yol açtığı sağlık sorunları da iş gücü kaybına ve buna bağlı sağlık harcamalarına neden olur. Ortam sıcaklığının iş yerlerinde iş kazalarına yol açtığı da belirlenmiştir.
Bunları engellemek için yapılarda ısıl konforu sağlamak gerekir. Isıl konforu sağlamak için ortam sıcaklığı ile duvar iç yüzey sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı düşürülmelidir. Bu fark ne kadar yüksek olursa konfor da o kadar düşük olacaktir. Konforlu bir mekân için bu farkın en fazla 3°C olması gerekir. İç yüzey sıcaklıklarının düşük olması durumunda, ısının ortam içinde soğuk yüzeylere doğru hareketi, istenmeyen hava akımları oluşturur. Bu hava akımları da konforu azaltarak hastalıklara neden olur.

Isı Yalıtımı İlk Yatırım ve İşletme Maliyetlerini Azaltır
Isı yalıtımının, dolaylı birçok faydası vardır. Isı yalıtımı yapılan yeni binalarda ısınma için daha az enerji gerekeceğinden, kazan büyüklüğü, radyatör sayısı ve kalorifer tesisatının diğer ekipmanları daha az kullanılır. Radyatör sayısının ve dilimlerinin azalması, odaların kullanım alanını da artıracaktır. Isı yalıtımının yaygınlaşması bu alanda yatırımları artıracak ve bu da işsizliği azaltıcı bir gelişme olacaktır. Aynı zamanda tesisatlarda yapılan ısı yalıtımı, tesisatları korozyondan koruyarak ömrünü uzatacaktır.Etiketler : mantolma, mantolama, mantoloma, mantalama


Benzer Konular Kategoriler Hatalı Mantolama Sökümü Nasıl Yapılır Isı Yalıtımında Yanlışlar ve Doğrular Bina Dış Cephe Kaplamaları Bina Isı Kayıpları ve Isı Yalıtımı Söve Uygulamaları İş Süreçlerimiz Dış Cephe Mantolama American Siding Bina Ses Yalıtımı BTB Üzerine Mantolama Yapılırmı Mantolama Üzerine Klima Montajı Nasıl Yapılır Mantolama Teknik Detaylar Mantolama Teklifi Örneği Çatı Yalıtımı Dış Cephe Giydirme Sistemleri Binalarda Isı Yalıtımı Temel Su Yalıtımı Yangın Yalıtımı ve Yangın Yalıtım Malzemeleri Mantolamamı Nasıl Koruyabilirim Taşyünü
Site Haritası Hakkımızda Hizmetlerimiz Mantolama Isı Yalıtımı İş Süreçlerimiz Referanslar Bize Ulaşın Basında GNYAPI Sitemap Site Haritası
İnsan Kaynakları İK Politikamız Açık Pozisyonlar Başvuru Formu
Ustalara Özel Eğitim Talebi Başvuru Formu
Bize Ulaşın A Bağlarbaşı Mah. Kumru Sok. Evran İş Merkezi No: 18/4
Maltepe E5 Üstü / İstanbul

T 0216 475 1241 F 0216 475 1242
E info@gnyapi.com.tr

Danışma Merkezi
444 4697/ 444 GNYP

© Copyright 2013 GNYAPI Her Hakkı Saklıdır.

Keşif Formu
ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU
Ayrıcalıklar
GNYAPI AYRICALIKLARI
Estetik Tasarım
ESTETİK TASARIM
GNYAPI Kurumsal
GNYAPI KURUMSAL